logo Help Аide Помощ Помощь Ayuda
                         
smoothie2 Smoothie / Смути / Смузи / Batido / 冰沙
  search_number5 green_smoothie green_smoothie vegan fruits1 fruits1 vegetables1 vegetables1 nuts_seeds nuts_seeds nuts_seeds dairy_products1 dairy_products1  
                         
  almond_milk almond_milk                      
                         
 

00351

banana banana oatmeal oatmeal almond_milk almond_milk                
                         
 

00041

banana pineapple kale kale almond_milk almond_milk              
                         
 

00117

banana peanut_butter cocoa_powder cocoa_powder almond_milk almond_milk              
                         
 

00195

banana banana peach peach bok_choy bok_choy bok_choy bok_choy bok_choy almond_milk almond_milk              
                         
 

00061

banana strawberry strawberry dates dates spinach spinach almond_milk almond_milk            
                         
 

00092

banana cherries cherries yogurt almond_milk almond_milk ice_cubes ice_cubes            
                         
 

00108

banana shredded_coconut shredded_coconut cocoa_powder cocoa_powder almond_milk almond_milk vanilla            
                         
 

00147

banana avocado almond_milk almond_milk honey ice_cubes ice_cubes            
                         
 

00171

blueberries blueberries avocado yogurt almond_milk almond_milk ice_cubes ice_cubes            
                         
 

00194

pineapple kiwi kiwi spinach spinach almond_milk almond_milk ice_cubes ice_cubes            
                         
 

00267

banana banana raspberries raspberries yogurt almond_milk almond_milk ice_cubes ice_cubes            
                         
 

00291

banana banana cherries cherries avocado avocado dates dates almond_milk almond_milk            
                         
 

00353

banana banana mango mango passion_fruit passion_fruit hemp_seeds hemp_seeds almond_milk almond_milk            
                         
 

00358

figs figs almond_milk almond_milk cinnamon cinnamon honey honey ice_cubes ice_cubes            
                         
 

00376

figs figs green_grapes green_grapes spinach spinach pecan pecan almond_milk almond_milk            
                         
 

00396

banana banana almond_butter almond_butter cocoa_powder cocoa_powder almond_milk almond_milk maple_syrup maple_syrup            
                         
 

00043

banana spinach kale kale chia_seeds chia_seeds peanut_butter almond_milk almond_milk          
                         
 

00051

banana spinach avocado almond_milk almond_milk cinnamon cinnamon vanilla          
                         
 

00057

banana honeydew_melon honeydew_melon blueberries wheat_germ wheat_germ almond_milk almond_milk ice_cubes ice_cubes          
                         
 

00059

banana blueberries dates dates flax_seed flax_seed cashew_butter cashew_butter almond_milk almond_milk          
                         
 

00110

banana chia_seeds chia_seeds almond_butter almond_butter cinnamon nutmeg almond_milk almond_milk          
                         
 

00113

banana avocado peanut_butter almond_milk almond_milk vanilla ice_cubes ice_cubes          
                         
 

00121

mango mango pineapple pineapple tomatoes tomatoes spinach spinach coriander coriander almond_milk almond_milk          
                         
 

00129

banana kale kale almond_butter almond_butter almond_milk almond_milk vanilla ice_cubes ice_cubes          
                         
 

00150

banana strawberry strawberry oatmeal almond_milk almond_milk maple_syrup vanilla          
                         
 

00169

strawberry strawberry blueberries blueberries flax_seed flax_seed flax_seed yogurt almond_milk almond_milk ice_cubes ice_cubes          
                         
 

00223

banana strawberry strawberry spinach spinach ginger almond_milk almond_milk ice_cubes ice_cubes          
                         
 

00224

banana blueberries blueberries spinach spinach almond_milk almond_milk cinnamon ice_cubes ice_cubes          
                         
 

00231

banana banana pineapple cherries cherries spinach spinach almond_milk almond_milk ice_cubes ice_cubes          
                         
 

00232

banana banana pear pear spinach spinach almond_milk almond_milk cinnamon ice_cubes ice_cubes          
                         
 

00243

mango mango avocado spinach spinach almond_butter almond_butter almond_milk almond_milk ice_cubes ice_cubes          
                         
 

00261

blueberries blueberries dates dates cashews cashews almond_milk almond_milk vanilla ice_cubes ice_cubes          
                         
 

00290

pineapple pecan pecan hemp_seeds hemp_seeds almond_milk almond_milk cardamom cardamom turmeric_powder turmeric_powder          
                         
 

00300

figs figs sunflower_seeds sunflower_seeds almond_milk almond_milk ginger ginger cinnamon maple_syrup maple_syrup          
                         
 

00319

pineapple pineapple pecan pecan hemp_seeds hemp_seeds cardamom cardamom turmeric_powder turmeric_powder almond_milk almond_milk          
                         
 

00099

banana apple oatmeal almond_butter almond_butter maca_powder maca_powder almond_milk almond_milk honey        
                         
 

00118

banana avocado blueberries blueberries chia_seeds chia_seeds almond_milk almond_milk vanilla ice_cubes ice_cubes        
                         
 

00128

banana wheat_germ wheat_germ flax_seed flax_seed peanut_butter almond_milk almond_milk honey ice_cubes ice_cubes        
                         
 

00138

banana strawberry strawberry oatmeal chia_seeds chia_seeds yogurt almond_milk almond_milk vanilla        
                         
 

00148

banana strawberry oranges spinach spinach almond_milk almond_milk maple_syrup ice_cubes ice_cubes        
                         
 

00158

blueberries blueberries spinach spinach flax_seed flax_seed chia_seeds chia_seeds almonds yogurt almond_milk almond_milk        
                         
 

00216

banana strawberry strawberry blueberries blueberries spinach spinach almonds almond_milk almond_milk ice_cubes ice_cubes        
                         
 

00302

green_grapes green_grapes figs figs cashews cashews almond_milk almond_milk ginger ginger cinnamon cinnamon ice_cubes ice_cubes        
                         
 

00316

apricot apricot peach peach avocado avocado cardamom cardamom almond_milk almond_milk maple_syrup maple_syrup vanilla vanilla        
                         
 

00068

banana mango mango spinach spinach chia_seeds chia_seeds turmeric_powder turmeric_powder almond_milk almond_milk honey ice_cubes ice_cubes      
                         
 

00075

green_apple green_apple lemons kale kale cucumber cucumber celery_stalk celery_stalk spinach spinach shredded_coconut shredded_coconut almond_milk almond_milk      
                         
 

00090

banana blueberries black_grape black_grape almonds oatmeal flax_seed flax_seed yogurt almond_milk almond_milk      
                         
 

00098

banana blueberries blueberries oatmeal chia_seeds chia_seeds shredded_coconut shredded_coconut almond_milk almond_milk maple_syrup vanilla      
                         
 

00193

cherries cherries cherries spinach spinach oatmeal chia_seeds chia_seeds almond_milk almond_milk cocoa_powder cocoa_powder maple_syrup ice_cubes ice_cubes      
                         
 

00225

banana avocado dates dates spinach spinach mint_leaves mint_leaves almond_milk almond_milk cocoa_powder cocoa_powder ice_cubes ice_cubes      
                         
 

00228

banana apple spinach spinach oatmeal almond_butter almond_butter almond_milk almond_milk cinnamon ice_cubes ice_cubes      
                         
 

00230

banana spinach spinach almond_butter almond_butter almond_milk almond_milk cocoa_powder cocoa_powder cinnamon nutmeg salt      
                         
 

00255

blueberries blueberries dates dates oatmeal flax_seed flax_seed almond_milk almond_milk yogurt cinnamon lemon_rind      
                         
 

00321

banana banana carrots carrots chinese_cabbage chinese_cabbage cashews cashews turmeric_powder turmeric_powder cinnamon cinnamon almond_milk almond_milk vanilla vanilla      
                         
 

00295

green_grapes green_grapes green_apple green_apple bok_choy bok_choy bok_choy bok_choy bok_choy peanut_butter peanut_butter almond_milk almond_milk cinnamon turmeric_powder turmeric_powder cardamom cardamom ice_cubes ice_cubes    
                         
 

00304

banana banana oatmeal oatmeal almond_milk almond_milk cinnamon cinnamon nutmeg nutmeg cardamom cardamom maple_syrup maple_syrup vanilla vanilla water water    
                         
 

00257

banana banana blueberries blueberries strawberry strawberry strawberry avocado dates dates spinach spinach walnuts hemp_seeds hemp_seeds almond_milk almond_milk ice_cubes ice_cubes  
                         
 

00260

banana banana blueberries blueberries spinach spinach dates dates hemp_seeds hemp_seeds almond_milk almond_milk cocoa_powder cocoa_powder cinnamon vanilla ice_cubes ice_cubes  
                         
  back                      
   

Almond milk

Almond milk is soy, lactose and dairy-free, so it's suitable for people allergic to soy and cow's milk or who are lactose intolerant.
You can easily make almond milk yourself or look for milk that has higher content of almonds, aim for 10% or higher, without added sweeteners.
When almond milk is exposed to room temperature for an extended period of time (like 24 hours) it will probably go bad, so you should store it in the fridge.
Homemade almond milk does not contain any preservatives, so it will go bad in a matter of a few days, when stored in the fridge. 

    More info…
Plus d'informations…
Повече информация…
Больше информации…
Más información…
更多信息 …
 
smootiti.com © 2016
blank blank blank blank blank blank blank blank blank blank blank blank